serwis prowadzioi

Gospodarka odpadami

 • Dla Kogo?

  Oferta skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących lub podejmujących działalność związaną z gospodarowaniem odpadami.

 • Co zyskujesz?

  Świadczymy pomoc prawną m.in. w zakresie:

  • uzyskania wszelkich decyzji związanych z budową, a następnie eksploatacją instalacji do zagospodarowania odpadów. Kompleksowe wsparcie prawne obejmuje w szczególności pozyskiwanie decyzji środowiskowych, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wymaganych pozwoleń emisyjnych.
  • uzyskania wymaganego prawem statusu Instalacji komunalnej warunkującego prowadzenie działalności w zakresie gospodarowana odpadami komunalnymi, w tym wsparcia Klienta w postępowaniu o ujęcie takiej instalacji na liście instalacji komunalnych prowadzonej przez marszałka województwa. 
  • wsparcia w wypełnianiu przez naszych Klientów szeregu obowiązków wynikających z prowadzonej działalności, w tym  obowiązków sprawozdawczych.
  • wsparcia w ramach kontroli podmiotów gospodarujących odpadami prowadzonych przez organy ochrony środowiska, w tym Inspekcję Ochrony Środowiska.
  • wsparcia w sprawach o wymierzenie administracyjnych kar pieniężnych związanych z szeroko pojmowaną działalnością „odpadową” i ochroną środowiska.

  W razie sporów, z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi.

   

 • Jak działamy?

  Dzięki specjalizacji naszych prawników gotowi jesteśmy zaoferować kompleksową pomoc prawną związaną z realizacją wszelkiego rodzaju procesów i zamierzeń naszych Klientów dotyczących gospodarki odpadami.

   

 • Dlaczego my?

  • od wielu lat wspieramy przedsiębiorców prowadzących oraz podejmujących działalność  w branży gospodarki odpadami. 
  • z powodzeniem przeprowadzamy naszych Klientów przez szereg postępowań związanych z dostosowaniem eksploatowanych zakładów i instalacji do zmieniających się realiów prawnych.
  • gospodarka odpadami to nasza pasja - śledzimy istotne dla przedsiębiorców zmiany w prawie, uczestniczymy w ich opracowywaniu, komentujemy je, dzielimy się swoją wiedzą na licznych konferencjach i seminariach. 
  Wiesz już co możesz zyskać i kim jesteśmy.
  Czas zacząć współpracę.
  Zapraszam. Joanna Kostrzewska

Prowadzenie działalności w branży gospodarki odpadami wymaga nieustannego reagowania na zmieniającą się rzeczywistość prawną. W tych trudnych warunkach pomagamy podejmować trafne decyzje biznesowe, z powodzeniem wspierając naszych Klientów.

 

 

Joanna Kostrzewska

partner, radca prawny