serwis prowadzi

Gospodarka odpadami

 • Dla Kogo?

  Oferta skierowana jest do przedsiębiorców prowadzących lub podejmujących działalność związaną z gospodarowaniem odpadami.

 • Co zyskujesz?

  Świadczymy pomoc prawną m.in. w zakresie:

  • uzyskania wszelkich decyzji związanych z budową, eksploatacją instalacji do zagospodarowania odpadów, w tym regionalnych instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych (RIPOK). Kompleksowe wsparcie prawne obejmuje pozyskiwanie decyzji środowiskowych, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz  wymaganych pozwoleń emisyjnych
  • uzyskania wymaganego prawem statusu RIPOK warunkującego prowadzenie działalności w zakresie gospodarowana odpadami komunalnymi, w tym wsparcia Klienta w postępowaniu o uzyskanie stosownego wpisu w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) oraz w uchwale wykonawczej do WPGO.
  • wsparcia w wypełnianiu przez naszych Klientów obowiązków wynikających z prowadzonej działalności , w tym  obowiązków sprawozdawczych.
  • wsparcia w sprawach o wymierzenie administracyjnych kar pieniężnych związanych z szeroko pojmowaną działalnością „odpadową”.

  W razie sporów, z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi.

   

 • Jak działamy?

  Dzięki specjalizacji naszych prawników gotowi jesteśmy zaoferować kompleksową pomoc prawną związaną z realizacją wszelkiego rodzaju procesów i zamierzeń naszych Klientów dotyczących gospodarki odpadami.

   

 • Dlaczego my?

  • od początku tzw. „rewolucji śmieciowej” wspieramy przedsiębiorców prowadzących oraz podejmujących działalność  w branży gospodarki odpadami. 
  • z powodzeniem przeprowadziliśmy naszych Klientów przez szereg postępowań związanych z dostosowaniem eksploatowanych zakładów i instalacji do nowych realiów prawnych.
  • gospodarka odpadami to nasza pasja - śledzimy istotne dla przedsiębiorców zmiany w prawie, uczestniczymy w ich opracowywaniu, komentujemy je, dzielimy się swoją wiedzą na konferencjach i seminariach. 
  Wiesz już co możesz zyskać i kim jesteśmy.
  Czas zacząć współpracę.
  Zapraszam. prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

W dobie „rewolucji śmieciowej” prowadzenie działalności w branży gospodarki odpadami wymaga nieustannego reagowania na zmieniającą się rzeczywistość prawną. W tych trudnych warunkach pomagamy klientom podejmować trafne decyzje biznesowe.

prof. UAM dr hab. Krystian Ziemski

senior partner, radca prawny