serwis prowadzioi

Kontrakty

 • Dla Kogo?

  Oferujemy pomoc prawną przedsiębiorcom związaną z zawieraniem umów. Przygotowujemy projekty umów zarówno jako wzorce do wielokrotnego wykorzystania w prowadzonej działalności, jak i projekty dedykowane pod potrzeby konkretnego przedsięwzięcia. Wspieramy Klientów w procesie uzgodnień ostatecznej treści zawieranych umów, gdzie proponujemy treść negocjowanych zapisów umownych oraz komunikujemy decydentom stopień ryzyka prawnego w takim a nie innym uregulowaniu treści przyszłej umowy. Zajmujemy się także weryfikacją treści umów już zawartych w celu pomocy w rozwiązaniu problemu powstałego na tle wykonywana takiej umowy albo dla wskazania potencjalnych trudności prawnych, na jakie Klient może być narażony w toku realizacji umowy i możliwych sposobów przeciwdziałania im.  

 • Co zyskujesz?

  Korzystając z naszych usług zyskuje się partnera, który pomoże nadać formułę prawną dla prawidłowej współpracy z kontrahentami. Z jednej strony opracowane wzorce umów mogą przyspieszyć proces ich zawierania, a jednolitość rozwiązań prawnych ułatwi wewnętrzną organizację przedsiębiorcy przy realizacji współpracy z kontrahentami. Wsparcie w negocjowaniu treści zawieranych umów zapewni z kolei opanowanie ryzyka prawnego i świadome podejmowanie decyzji biznesowych z uwzględnieniem ich skutków prawnych. 

 • Jak działamy?

  Naszym celem jest sukces Klienta. Mamy świadomość uwarunkowań rynkowych i ich oddziaływania na pozycję wyjściową w negocjowaniu treści zawieranych umów. Nasze podejście cechuje pragmatyzm i praktyczność: mamy pomóc naszemu Klientowi zawrzeć jak najbardziej korzystną umowę przy opanowaniu możliwych ryzyk prawnych wynikających z jej treści. Potrafimy rozmawiać z przedstawicielami kontrahenta, jesteśmy przekonujący i wiemy co to znaczy mądry kompromis.

 • Dlaczego my?

  Szeroko rozumiane prawo zobowiązań jest obecne w praktyce naszej Kancelarii od zawsze. Dziś trudno byłoby nam zliczyć, w ile umów zostało zawartych przy naszym udziale. To doświadczenie procentuje, dając nam pewność, że wsparcie naszej Kancelarii stanowi realną pomoc w prowadzeniu biznesu.  

  Wiesz już co możesz zyskać i kim jesteśmy.
  Czas zacząć współpracę.
  Zapraszam. Piotr Kołodziejczak

Oferujemy pomoc prawną przedsiębiorcom związaną z zawieraniem umów. Korzystając z naszych usług zyskuje się partnera, który pomoże nadać formułę prawną dla prawidłowej współpracy z kontrahentami.

 

 

Piotr Kołodziejczak

partner, radca prawny