serwis prowadzioi

Prawo budowlane

Zapytaj o usługę


Wobec dynamicznych zmian w prawie budowlanym inwestorzy oraz architekci muszą przygotować się na wyzwania, z którymi wcześniej nie mieli do czynienia.

Oferujemy im swoje wsparcie na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

prof. Krystian Ziemski
radca prawny, założyciel Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners
Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Nowe warunki techniczne dla budynków
i ich usytuowania

Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania

“Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania” to książka autorstwa Kingi Grzelak, Marty Klimek oraz Agaty Legat, specjalistów z kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k.

W swojej publikacji autorki poruszają najważniejsze kwestie, które mają zasadniczy wpływ na interpretowanie warunków technicznych budynków. Efektem tych interpretacji są inne schematy postępowania w projektowaniu oraz pozyskiwaniu decyzji w toku procesów inwestycyjnych.

Do najważniejszych zmian, do których odnoszą się autorki zaliczyć można między innymi nowe definicje, zmianę w zakresie minimalnych wymiarów stanowisk postojowych czy wprowadzenie minimalnej powierzchni użytkowej mieszkania- 25 m2

Do wszystkich zagadnień poruszanych w książce odnoszono się z uwzględnieniem stanowisk organów administracji oraz sądów administracyjnych.

Jest to lektura obowiązkowa dla architektów, deweloperów oraz wszystkich zaangażowanych w procesy inwestycyjne.

Kup książkę

Nasza oferta

Nasza kancelaria pomoże Państwu w wybraniu najlepszej prawnej ścieżki w trakcie podejmowanych działań inwestycyjnych. Wiemy jak cennym jest czas inwestorów dlatego współpracując z nami mogą być pewni, że wszelkie sprawy formalne zostaną przez nas załatwione.

Nasi prawnicy skupiają się nie tylko na problemach z jakimi przychodzą do nas klienci. Wskazujemy możliwe problemy, które mogą wyniknąć oraz radzimy jak się przed nimi zabezpieczyć. Na bieżąco analizujemy zmiany zachodzące w ustawodawstwie, które mogą zarówno ułatwić, jak i utrudnić proces inwestycyjno - budowlany.

Od 25 lat wspieramy podmioty z branży budowlanej, oferując szkolenia wewnętrzne dla pracowników.

Z pomocą naszych prawników, zawsze będziesz na bieżąco.

Prawnik dla Inwestora

Wsparcie w przygotowaniu i realizacji inwestycji:

 • oceniamy stan prawny nieruchomości oraz prawne warunki realizacji potencjalnej inwestycji;
 • negocjujemy warunki zakupu nieruchomości, sporządzamy ekspertyzy prawne oraz tworzymy całą dokumentację formalną;
 • pomagamy uzyskać decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzje o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, użytkowanie i pozwolenia konserwatorskie oraz zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości;
 • wspieramy w postępowaniach legalizacyjnych i naprawczych pomagając klientom doprowadzić inwestycję do stanu zgodnego z prawem;
 • świadczymy wsparcie w procesie planistycznym (opracowujemy wnioski oraz uwagi do studium oraz planów miejscowych);
 • reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i Sądem Najwyższym oraz przed wszelkimi organami administracji publicznej;
 • negocjujemy i sporządzamy umowy (sprzedaży nieruchomości, o roboty budowlane, deweloperskie, najmu, dzierżawy);

Skontaktuj się z nami a wspólnie, w oparciu o Twoje potrzeby ustalimy jak możemy Ci pomóc.

Doświadczenie:

 • 25 lat doświadczenia w budowlanym procesie inwestycyjnym;
 • w 2017 r. pomogliśmy w ponad 50 sprawach z zakresu procesu inwestycyjnego - pozyskując m.in. ostateczne i prawomocne pozwolenia na budowę dla dużych inwestycji mieszkalnych wielorodzinnych, usługowych oraz produkcyjnych.

Prawnik dla architekta

Doradztwo prawne:

 • pomagamy w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, warunkach zabudowy, pozwoleń (na budowę, użytkowanie, konserwatorskich) oraz wszelkich opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji inwestycji;
 • wspieramy w postępowaniach legalizacyjnych i naprawczych pomagając klientom doprowadzić inwestycję do stanu zgodnego z prawem;
 • sprawdzamy czy zakładany projekt jest zgodny z prawem;
 • sporządzamy ekspertyzy prawne dot. interpretacji zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stosowania przepisów prawa budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych, w tym warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Skontaktuj się z nami a wspólnie, w oparciu o Twoje potrzeby ustalimy jak możemy Ci pomóc.

Doświadczenie:

Pośród odbiorców naszych szkoleń znalazła się m.in:

 • Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów,
 • Mazowiecka Okręgowa Izba Architektów,
 • Lubelska Okręgowa Izba Architektów.

Nasi eksperci

X

Mec. Agata Legat
radca prawny / partner Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu
 • Doświadczony pełnomocnik w licznych postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych
 • Doświadczony trener prowadzący liczne szkolenia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego
 • Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa i postępowania administracyjnego

X

EDYTA WIELAŃCZYK-GRZELAK
radca prawny

 • Doradca przedsiębiorstw w zakresie realizacji procesu inwestycyjnego
 • Posiada bogate doswiadczenie w zakresie obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego
 • Szkoleniowiec specjalizujący się w zakresie procedury administracyjnej
 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

X

Kinga Grzelak
aplikantka

PROF. KRYSTIAN ZIEMSKI
radca prawny / założyciel Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners

WIĘCEJ +

KATARZYNA DUDZIAK
konsultant / radca prawny

WIĘCEJ +

MARTA KLIMEK
konsultant / radca prawny

WIĘCEJ +

X

Prof. Krystian M. Ziemski
radca prawny / założyciel Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners

 • Doktor habilitowany nauk prawnych
 • Profesor w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 • Członek zespołu eksperckiego powołanego w 2012 roku przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego do opracowania koncepcji modyfikacji postępowania administracyjnego – współautor Raportu zespołu eksperckiego – Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym
 • Autor i współautor licznych publikacji naukowych, w tym m.in.: Zasady ogólne prawa administracyjnego, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu 1989, Indywidualny akt administracyjny jako forma prawna działania administracji, 2005, Poznań
 • Ekspert ogólnopolskich i regionalnych organizacji zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego, w tym Związku Miast Polskich
 • Doświadczony pełnomocnik w licznych postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych

X

Katarzyna Dudziak
konsultant / radca prawny

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawnik w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu
 • Były urzędnik samorządowy pracujący m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego
 • Doświadczony pełnomocnik w licznych postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych
 • Doświadczony trener prowadzący liczne szkolenia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego

X

Marta Klimek
konsultant / radca prawny

 • Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Aplikantka  radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu
 • Prawnik w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu
 • Autorka artykułów z zakresu prawa i postępowania administracyjnego

AGATA LEGAT
partner / radca prawny

WIĘCEJ +

EDYTA WIELAŃCZYK-GRZELAK
radca prawny

WIĘCEJ +

KINGA GRZELAK
konsultant / radca prawny