serwis prowadzioi

Zamówienia publiczne

 • Dla Kogo?

  Nasze wsparcie prawne dedykujemy każdemu podmiotowi zaangażowanemu w ubieganie się i realizację zamówień publicznych - od lidera konsorcjum do podwykonawcy. Oferujemy wsparcie przy wszystkich czynnościach związanych z przygotowaniem oferty, sformułowaniem pytań do SWZ, udzieleniem wyjaśnień na pytania zamawiającego czy skompletowaniem i złożeniem odpowiednich dokumentów, jak również reprezentację przed KIO lub Sądem Zamówień Publicznych. Nasze wsparcie obejmuje również etap realizacji kontraktów publicznych i rozwiązywania zaistniałych w tej fazie sytuacji problemowych lub spornych.

 • Co zyskujesz?

  Profesjonalne i zindywidualizowane wsparcie prawników Działu Prawa Zamówień Publicznych oraz pozostałych Działów Kancelarii. Do rozwiązania każdego problemu przystępujemy z pełnym zaangażowaniem oraz szerokim spektrum doświadczeń i zasobem wiedzy.

  • Dzięki przeprowadzonej przez nas analizie SWZ i sporządzonych pytaniach do zamawiającego będziesz potrafił precyzyjnie wycenić zamówienie i złożyć najbardziej konkurencyjną ofertę;
  • Zyskasz pewność, że Twoja oferta nie będzie zawierała błędów, a także skutecznie przejdziesz przez procedurę ewentualnych wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów, dzięki czemu nigdy nie utracisz wadium;
  • Potrafimy skutecznie bronić Twoich interesów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed Sądem Zamówień Publicznychi, a także skutecznie wykrywać błędy w ofertach Twojej konkurencji;
  • Dzięki nam zyskasz bezpieczeństwo także na etapie realizacji zamówienia i uzyskasz pomoc w przypadku konieczności uzyskania dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie nieprzewidzianych prac.
 • Jak działamy?

  Oferujemy zarówno kompleksowe i bieżące wsparcie podmiotów działających w sektorze zamówień publicznych, jak również pomoc o charakterze projektowym, związaną z bieżącymi problemami lub trudnościami, ujawniającymi się na etapie ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego lub w trakcie realizacji kontraktu publicznego.

  Wiemy jak ważny przy zamówieniach publicznych jest czas reakcji względem czynności podejmowanych przez zamawiającego, dlatego działamy szybko zachowując jednocześnie wysoką skuteczność.

 • Dlaczego my?

  Wspieramy zarówno podmioty ubiegające się o uzyskanie zamówień publicznych jak i zamawiających. Doświadczenia płynące z obsługi wszystkich kategorii podmiotów funkcjonujących na rynku zamówień publicznych pozwala na precyzyjne i gwarantujące skuteczność zidentyfikowanie wszelkich ryzyk i wypracowanie najlepszych rozwiązań.

  Każdorazowo uwzględniając specyfikę danego zamówienia i działalności wykonawcy rekomendujemy najkorzystniejsze dla Niego rozwiązania uderzając w samo sedno problemu.

  Wiesz już co możesz zyskać i kim jesteśmy.
  Czas zacząć współpracę.
  Zapraszam. Konrad Różowicz

Nasze wsparcie prawne dedykujemy każdemu podmiotowi zaangażowanemu w ubieganie się i realizację zamówień publicznych - od lidera konsorcjum do podwykonawcy.

 

 

Konrad Różowicz

partner / prawnik