serwis prowadzioi

Zespół

Dominik Goślicki

Dominik Goślicki

starszy konsultant / radca prawny

Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki podatków dochodowych i podatków lokalnych.

W codziennej praktyce reprezentuje Klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, a także doradza m.in.:

  • w zakresie optymalizacji podatkowej procesów inwestycyjnych oraz przy przekształceniach spółek na rzecz osób fizycznych
  • przy transakcjach obejmujących sprzedaż nieruchomości; na rzecz spółek z różnych sektorów w zakresie opodatkowania świadczeń na rzecz pracowników
  • przy optymalizacji wynagradzania kadr zarządzających.

Posiada doświadczenie w zasiadaniu w radach nadzorczych spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym w czasopismach punktowanych.

>>

Zobacz cały zespół