serwis prowadzioi

Zespół

Katarzyna Dudziak

Katarzyna Dudziak

starszy konsultant / radca prawny

Specjalizuje się w dziedzinie funduszy unijnych i pomocy publicznej. Od 2001 roku zajmuje się przygotowywaniem i realizacją projektów finansowanych z programów pomocowych UE i programów krajowych.

W swojej codziennej praktyce doradza m.in. w zakresie:

  • bieżącej obsługi korporacyjnej spółek
  • obsługi projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych, w tym formalnoprawnych warunków realizacji takich przedsięwzięć
  • kontroli projektów, nieprawidłowości w projektach oraz korekt finansowych i zwrotów dotacji
  • zagadnień dotyczących realizacji projektów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego problematyki
  • pomocy publicznej, w tym w zakresie ryzyka wystąpienia kumulacji pomocy w przypadku korzystania z różnych form i źródeł wsparcia finansowego.

Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie prawa bankowego, gospodarki nieruchomościami i wyceny nieruchomości.

>>

Zobacz cały zespół