serwis prowadzioi

Zespół

Maciej Łukaszyk

Maciej Łukaszyk

starszy konsultant / radca prawny

Specjalizuje się w pomocy prawnej dla przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem przeprowadzania procesów reorganizacji i optymalizacji form prawnych działalności.

W codziennej praktyce doradza m.in. w:

  • procedurach przekształceń organizacyjno-prawnych
  • transakcjach nabywania lub zbywania udziałów i akcji, środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • kształtowaniu współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi
  • kształtowaniu przez przedsiębiorstwa stosunków prawnych z podmiotami współpracującymi pod kątem bezpieczeństwa prawnego i podatkowego zawieranych transakcji

Prowadzi szkolenia z zakresu optymalizacji form prawnych prowadzenia działalności, przekształceń spółek prawa handlowego oraz zagadnień związanych z funkcjonowaniem organów spółek kapitałowych.

>>

Zobacz cały zespół