OFERTA

Masz pytania? +48 61 866 26 28

Kredyty frankowe

Kancelaria udziela pomocy prawnej osobom, które zaciągnęły kredyty frankowe, zawierające niedozwolone klauzule umowne (Frankowicze). Naszym priorytetem jest zindywidualizowana ocena sytuacji prawnej każdego Klienta, nakierowana na maksymalizację korzyści przy dochodzeniu roszczeń od banków.

Piotr Kołodziejczak

Skontaktuj się
Czytaj więcej

Jaki jest Twój kredyt?

Co możemy dla Ciebie zrobić?

W sprawach frankowych, dochodzimy zarówno unieważnienia umowy, jak i jej ,,odfrankowienia”:

Unieważnienie umowy

Istotą unieważnienie umowy jest żądanie, aby bank, z uwagi na wady kontraktu, zwrócił kredytobiorcy wszystkie kwoty, które zostały przez niego zapłacone, na poczet nieważnej umowy kredytu. Z kolei kredytobiorca jest zobowiązany do zwrócenia bankowi kwoty nominalnej otrzymanego kredytu (w walucie, w jakiej została mu ona faktycznie wypłacona). Z uwagi, iż kurs franka na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wzrósł niemal dwukrotnie, powyższe roszczenie jest korzystne dla Klienta, gdyż musi on zwrócić bankowi jedynie różnicę pomiędzy kwotą którą otrzymał z banku, a kwotami które spłacił na rzecz kredytodawcy. W przypadku gdy, Klient spłacił więcej niż otrzymał, jest on uprawniony do żądania od banku zapłaty różnicy.

Odfrankowienie umowy

Istotą tzw. ,,odfrankowienia” umowy jest usunięcie z jej postanowień niedozwolonych klauzul umownych, przy jednoczesnym utrzymaniu w mocy samej umowy kredytowej. Umowa dalej obowiązuje, jednakże usunięty z niej zostaje mechanizm denominacji/indeksacji do franka szwajcarskiego – kredyt staje się kredytem w złotówkach. W takim przypadku żądanie Klienta obejmuje:

  • stwierdzenie, iż określone jednostki redakcyjne kontraktu są nieważne/bezskuteczne,
  • zapłatę różnicy pomiędzy ratami, które zostały zapłacone, a hipotetycznymi ratami, które byłyby należne, gdyby umowa kredytowa nie zawierała niedozwolonych klauzul umownych.

Zarówno unieważnienie umowy, jak i jej ,,odfrankowienie”, pozwalają na zaoszczędzenie przez Klienta od kilku do kilkuset tysięcy złotych – korzyści są zależne od treści umowy i wielkości kredytu.

Jak pracujemy?

Jesteśmy otwarci na ,,nieszablonowe” sprawy, w szczególności:

  • wiemy w jaki sposób zająć się kredytami, które wpierw były spłacane w złotówkach, a obecnie są spłacane we frankach – w tym w związku z tzw. ustawą antyspreadową,
  • doradzamy Klientom, którzy zawarli umowy kredytowe wraz z byłymi małżonkami,
  • na bieżąco śledzimy aktualne orzecznictwo 
    - oraz przede wszystkim informujemy Klienta o problemach i ryzykach.

Jak poprowadzimy Twoją sprawę?

Dochodzenie roszczeń w imieniu Klienta obejmuje:

Analizę dokumentów

dostarczonych przez kredytobiorcę

Reprezentację klientów

przy pozyskiwaniu dalszych dokumentów od banku

Złożenie reklamacji w banku

Analizę kompletnej dokumentacji

w celu przesądzenia wysokości roszczeń oraz wyboru optymalnej drogi postępowania

Wniesienie i popieranie powództwa przed Sądem

Zawarcie porozumienia z bankiem

po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia, wszczęcie postępowania lub porozumienie z bankiem

Umów się
na spotkanie