serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

19.05.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Planowane zmiany w kodeksie pracy

autor: Anna Przygocka

Obecnie trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem zmian do kodeksu pracy w związku z koniecznością wdrożenia przez polskiego ustawodawcę dyrektyw unijnych. Część planowanych zmian zostało opisanych w publikacji pt. Work-Life Balance w kodeksie pracy. Dotyczyły one dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie…
17.05.2022Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Reforma planowania przestrzennego – plan ogólny gminy - cz. 2

autor: Kinga Grzelak

Plan ogólny gminy to nowy instrument planistyczny przewidziany przez ustawodawcę w ramach projektowanej reformy systemu planowania przestrzennego. Dokument ten ma zastąpić studium i w opozycji do niego zawierać ustalenia o stosunkowo niewielkiej liczbie i bardzo zwięzłej formie. Pisaliśmy o tym w poprzedniej części pt. Reforma planowania przestrzennego – plan…
16.05.2022Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Reforma planowania przestrzennego – plan ogólny gminy - cz. 1

autor: Kinga Grzelak

Trwają rządowe prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Planowana reforma zawiera sporo istotnych zmian w zakresie obecnej procedury oraz katalogu instrumentów planistycznych, co w założeniu na zapewnić stabilizację i jednolitość systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego.…
13.05.2022Odpowiedzialność zarząduNośniki reklamowe

Bezskuteczność niezgłoszonych w terminie zmian umowy spółki

autor: Natalia Gwiazda

W ostatnim czasie wskutek pytania prawnego Sądu Okręgowego w Kielcach, Izba Cywilna Sądu Najwyższego oceniała kwestię skutków niezgłoszenia zmiany umowy spółki w terminie 6 miesięcy od jej podjęcia, niezależnie od jej przedmiotu. Do tej pory orzecznictwo poddało ocenie niedotrzymanie terminu do zgłoszenia zmiany umowy spółki polegającej na podwyższeniu kapitału…
29.04.2022Kredyty frankoweNośniki reklamowe

Rewolucja w sprawach kredytów frankowych?

autor: Natalia Gwiazda

Wydawać by się mogło, że w temacie kredytów frankowych sądownictwo podjęło i wyjaśniło już większość kwestii spornych – poza oczekiwanym orzeczeniem Całej Izby Sądu Najwyższego, o którym pisaliśmy tutaj.  Tymczasem Sąd Najwyższy w dniu 28 kwietnia 2022 r. podjął kolejną korzystną dla kredytobiorców uchwałę. Czy wpłynie ona rozstrzygnięcia w sprawach kredytobiorców,…
28.04.2022AktualnościNośniki reklamowe

Ostatni dzwonek na wpisy do nowych rejestrów

autor: Piotr Koźmiński

Niewiele czasu pozostało podmiotom prowadzącym działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych na dostosowanie swoich działalności do wymogów wprowadzonych ostatnią nowelizacją do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z przepisami przejściowymi termin w tym zakresie mija 30 kwietnia.…
26.04.2022Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Budowa zbiorników retencyjnych bez pozwolenia na budowę?

autor: Kacper Łagodziński

Coraz częściej występujące okresy suszy skłaniają inwestorów do poszukiwania rozwiązań mających na celu zatrzymywanie i magazynowanie wód opadowych. Podstawowymi urządzeniami spełniającymi tę funkcję są przydomowe zbiorniki retencyjne, na które obecnie trzeba mieć pozwolenie na budowę. Ma to się jednak zmienić. Jak jest obecnie? Organy administracji architektoniczno-budowlanej…
25.04.2022AktualnościNośniki reklamowe

Powrót eksmisji lokatorów?

autor: Natalia Gwiazda

Już od ponad 2 lat w Polsce obowiązywało wstrzymanie wykonywania eksmisji z lokali mieszkalnych oraz ograniczenie prowadzenia licytacji nieruchomości - uzasadniane trwającym stanem epidemii. Pomimo stopniowego znoszenia obostrzeń, dopiero niedawno zdecydowano się na zniesienie tak poważnego w skutkach rozwiązania. Wynajmujący z pewnością w ostatnich dniach mieli…
22.04.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Work-Life Balance w kodeksie pracy

autor: Anna Przygocka

Work-Life Balance, czyli koncepcja równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym jest jednocześnie stanem, który z pewnością każdy z nas chciałby osiągnąć. Unia Europejska dostrzegła konieczność dążenia do takiego stanu, czego przejawem jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym…
19.04.2022AktualnościNośniki reklamowe

Komplikacje w procesie budowlanym - obszar Natura 2000

autor: Marta Lorych

Gdy zaplanowane przez inwestora zamierzenie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko (o czym stanowi stosowne rozporządzenie[1]), ewentualne jego oddziaływanie na środowisko, w tym obszar Natura 2000, analizowane jest w toku odrębnego postępowania, które kończy się uzyskaniem (lub nie) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Co jednak…