serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

27.09.2023KontraktyNośniki reklamowe

Opcja w umowach obrotu gospodarczego

autor: Piotr Kołodziejczak

Analizując występujące w obrocie modele umów, można wyróżnić szereg typowych klauzul umownych przyjmowanych przez strony. Jedną z grup takich postanowień umownych są tak zwane „opcje”. Powyższe określenie jest używane w języku prawniczym w różnym znaczeniu (również potocznym), dlatego wskazać należy, że w niniejszym opracowaniu chodzi o postanowienia umowne,…
21.09.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Zwolnienia z pracy po nowemu? Pracodawco, uważaj, ponieważ nowe przepisy mogą nakazać Tobie dalsze zatrudnienie zwolnionego pracownika

autor: Anna Przygocka

Już 22 września 2023 r. wejdą w życie nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego, które będą miały zasadnicze znaczenie dla pracodawców. Mowa tutaj o nowej regulacji, która zostanie wprowadzona do procedury cywilnej na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy dotyczą m. in. zabezpieczenia…
13.09.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Ułatwienia w zakresie realizacji inwestycji z parkingami oraz budowy farm fotowoltaicznych

autor: Katarzyna Dudziak

Dnia 13 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, którewskazuje kategorie zamierzeń wymagających uzyskania przez inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.   Zakres nowelizacji Nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące inwestycji związanych z zabudową systemami fotowoltaicznymi…
06.09.2023NieruchomościNośniki reklamowe

Żądanie sprzedaży gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste

autor: Magdalena Wilczyńska

Od 31 sierpnia 2023 r. przez rok użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych mogą wystąpić z (wiążącym) żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na ich rzecz. Dotyczy to przede wszystkim przedsiębiorców, ale również innych podmiotów, jak na przykład właścicieli garaży, czy spółdzielni mieszkaniowych (np. w zakresie nieruchomości, na których posadowiona jest infrastruktura…
04.09.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Zwolnienie z odpowiedzialności pracodawcy w związku z mobbingiem – cz. IV

autor: Anna Przygocka

Punktem wyjścia do rozważań nad możliwością zwolnienia pracodawcy z odpowiedzialności w związku z roszczeniami pracownika z tytułu mobbingu jest wskazanie obowiązku pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi. Jest to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Jednakże jest on bardzo ogólnie sformułowany w kodeksie pracy. Dlatego nierzadko pracodawcy mają problem…
24.08.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Budowa domów powyżej 70 m2 bez pozwolenia czyli najnowsze zmiany w Prawie budowlanym

autor: Kacper Łagodziński

Negatywna opinia sejmowej Komisji Infrastruktury w sprawie projektu nowelizacji Prawa budowlanego (druk nr 3336), zakładającego między innymi możliwość budowy domów jednorodzinnych powyżej 70m2 bez pozwolenia, nie przeszkodziła ustawodawcy w realizacji zaplanowanych zamierzeń. Część przygotowywanych zmian w tym zakresie została bowiem w ostatniej chwili przeniesiona…
21.08.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Plan ogólny gminy, a decyzja środowiskowa, czyli co się wydarzy, gdy zamierzenie inwestycyjne będzie sprzeczne z planem ogólnym?

autor: Marta Lorych

Jedną ze zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (treść dostępna TUTAJ) jest plan ogólny gminy, który ma zastąpić dotychczasowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Regularnie przychodzę do Państwa z problematyką decyzji środowiskowych i tak będzie i tym razem.…
17.08.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Roszczenia pracownika w związku z mobbingiem – cz. III

autor: Anna Przygocka

To już kolejny wpis z cyklu poświęconego mobbingowi (poprzednie dotyczyły istoty mobbingu oraz naruszenia dóbr osobistych w związku z mobbingiem). Tym razem, zgodnie z zapowiedzią, skupię się na roszczeniach pracownika w związku z mobbingiem wynikające z kodeksu pracy. Roszczenia te mają charakter majątkowy, bowiem pracownik może domagać się zadośćuczynienia…
11.08.2023KontraktyNośniki reklamowe

Zastrzeżenie kary umownej za odstąpienie od umowy

autor: Karolina Piekarska

Sposobem na zdyscyplinowanie kontrahenta do prawidłowego wykonania ciążącego na nim obowiązku umownego jest wprowadzenie do kontraktu klauzul zawierających kary umowne. Taka możliwość została wprost przewidziana przez przepisy Kodeksu cywilnego. Wprowadzenie do umów postanowień odnoszących się do kar umownych jest powszechną praktyką, ponieważ, co do zasady,…
09.08.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Samowole budowlane w obszarze analizowanym

autor: Kacper Łagodziński

Przy badaniu sąsiedniej zabudowy na potrzeby ustalenia warunków zabudowy może się okazać, że niektóre budynki znajdujące się w obszarze analizowanym stanowią samowolę budowlaną. Czy taka zabudowa powinna być brana pod uwagę w analizie urbanistycznej?  Jednym z etapów postępowania o ustalenie warunków zabudowy jest przeprowadzenie analizy funkcji oraz cech zabudowy…