serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

08.12.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Analiza urbanistyczna a trwająca budowa w sąsiedztwie

autor: Magdalena Wilczyńska

Ustalenie warunków zabudowy dla terenu nieobjętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego następuje w formie decyzji administracyjnej. Parametry nowej zabudowy określa się w oparciu o średnie parametry zabudowy istniejącej w sąsiedztwie. Czy w sytuacji, gdy na działkach sąsiednich trwa budowa, należy uwzględniać je przy określaniu średnich wskaźników?…
06.12.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Wiąże czy nie? Jak to jest z tym zaświadczeniem o zgodności z planem?

autor: Marta Lorych

Zaświadczenie o zgodności zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowić powinno załącznik do zgłoszenia tejże zmiany sposobu użytkowania stosownemu organowi. Dokument ten wydaje organ planistyczny. Nasze dzisiejsze pytanie brzmi natomiast czy „wiąże on” organ przyjmujący zgłoszenie czy też nie. Rolą…
28.11.2023Ceny transferoweNośniki reklamowe

Formularz TPR – termin przedłużony do końca stycznia 2024 r.

autor: Katarzyna Lewandowska

W poniedziałek 27 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie dotyczące przedłużenia terminu na składanie formularzy TPR. Ostatecznie termin został przedłużony do 31 stycznia 2024 r. O planach przedłużenia terminu na składanie informacji o cenach transferowych pisaliśmy tutaj: Nowe formularze TPR – termin zostanie wydłużony? Początkowo…
24.11.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Czy grozi mi administracyjna kara pieniężna za naruszenie decyzji środowiskowej?

autor: Marta Lorych

To pytanie coraz częściej zadają sobie inwestorzy. O ile kiedyś kary administracyjne wymierzane na podstawie przepisów ustawy środowiskowej[1] były rzadkością, po ostatniej nowelizacji (z którym to dokumentem możecie się Państwo zapoznać TUTAJ), instytucja ta najpewniej zyska na znaczeniu. Ustawodawca rozszerzył bowiem katalog przypadków, które mogą zostać przedmiotowymi…
13.11.2023Spory sądoweNośniki reklamowe

W sprawie kolejnej nowelizacji przepisów o kosztach sądowych – czyżby renesans wniosku o zawezwanie do próby ugodowej?

autor: Paweł Kierski

Do czasu jednej z nowelizacji Kodeksu cywilnego z 2021 r. (obowiązującej od dnia 30.06.2022 r.) oraz towarzyszącej jej, nieco wcześniejszej zmiany przepisów o kosztach sądowych (obowiązującej od dnia 21.08.2019 r.), bardzo tanim i skutecznym sposobem na spowodowanie przerwy biegu przedawnienia roszczenia majątkowego było złożenie do sądu przez wierzyciela tzw.…
07.11.2023Dokumentacja cen transferowychNośniki reklamowe

Nowe formularze TPR – termin zostanie wydłużony?

autor: Katarzyna Lewandowska

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat wskazujący, że termin na złożenie formularza TPR za 2022 r. zostanie przedłużony o 3 miesiące. Jednocześnie zostały opublikowane wersje interaktywne, które umożliwiają już złożenie tych formularzy elektronicznie. Przypomnijmy, że formularze TPR dotyczą podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami…
31.10.2023Spory sądoweNośniki reklamowe

Doręczenia pism przedsiębiorcom po nowelizacji procedury cywilnej

autor: Karolina Piekarska

Zaryzykuję stwierdzenie, że ustawa Kodeks Postępowania Cywilnego to akt normatywny zmieniany przez ustawodawcę w zasadzie rutynowo. W ostatnim czasie weszła w życie kolejna nowelizacja ww. ustawy, która jak czytamy w uzasadnieniu – ma na celu wyeliminowanie nieścisłości uprzedniej nowelizacji oraz modyfikację poprzednich rozwiązań[1]. Czy intencja prawodawcy…
23.10.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Jak kwalifikować przedsięwzięcia – interpretacja zapisów rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć cz. II

autor: Marta Lorych

Problematyka kwalifikacji przedsięwzięcia z punktu widzenia tego czy dana inwestycja jest czy nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, niejednokrotnie budzi spore trudności o czym wspomniałam już w we wcześniejszym artykule. Dziś wracam z interpretacją §3 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć[1] dotyczącego typowych…
19.10.2023Inwestycje budowlaneNośniki reklamowe

Cyfryzacja w planowaniu przestrzennym, czyli kilka słów o Rejestrze Urbanistycznym

autor: Kacper Łagodziński

Niedawno uchwalona reforma planowania przestrzennego przyniesie zmiany także w obszarze publikowania danych przestrzennych. Całkowitą nowość w tym zakresie ma stanowić Rejestr Urbanistyczny, który umożliwi gromadzenie tych danych w jednym miejscu. W dzisiejszym artykule poruszymy kilka kwestii związanych z wprowadzeniem tego systemu. Regulacje dotyczące Rejestru…
17.10.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Czy pracownikowi łatwiej będzie pozwać pracodawcę? Czy pracodawcy łatwiej będzie pozwać pracownika?

autor: Anna Przygocka

Niedawno pisałam o nowej regulacji procedury cywilnej mającej istotne znaczenie dla pracowników i pracodawców, którzy „spotkali się” w sądzie. Dotyczyła ona zabezpieczenia pracownika polegającego na tym, że sąd rozpoznający sprawę może  nakazać pracodawcy dalsze zatrudnianie pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, gdy dochodzi on roszczenia…