serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

02.12.2021AktualnościNośniki reklamowe

Powództwo o uchylenie uchwały

autor: Kamil Jurkowski

W przepisach KSH ustawodawca przewidział dwa rodzaje powództw, jakie można wykorzystać celem pozbawienia uchwały wspólników skutków prawnych. Pierwszym z nich jest powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały, o którym pisaliśmy TUTAJ. Drugim powództwem jest natomiast powództwo o uchylenie uchwały. Powództwo to ma zastosowanie, w przypadku gdy uchwała jest sprzeczna…
30.11.2021Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Jak wybudować wiatę? – Prawo budowlane 2021

autor: Kacper Łagodziński

Brak ustawowej definicji „wiaty” powoduje problemy z kwalifikacją poszczególnych obiektów, co może skutkować nawet sankcjami za budowę bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. W artykule postaramy się Państwu wyjaśnić, czym jest wiata w prawie budowlanym i czy należy uzyskać pozwolenie na jej budowę. Pojęcie „wiaty” Wiaty cieszą się stosunkowo dużym zainteresowaniem…
29.11.2021AktualnościNośniki reklamowe

Przymuszanie przewoźnika do korzystania z dworca autobusowego

autor: Adrian Misiejko

Według Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach rada gminy nie może nakazać przewoźnikom uwzględniania dworców autobusowych w obsługiwanych przez nich liniach komunikacyjnych. Niekiedy między gminami a przewoźnikami wykonującymi transport autobusowy narastają konflikty dotyczące korzystania z przystanków komunikacyjnych lub dworców. Może mieć to miejsce…
22.11.2021AktualnościNośniki reklamowe

Dostarczasz media na potrzeby budowy? Sprawdź, czy nie jest to samowola

autor: Agata Legat , Magdalena Kurnatowska

Zgodnie z art. 41 ust. 5 Prawa budowlanego[1], rozpoczęcie dostaw energii, wody, ciepła lub gazu na potrzeby budowy może nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Należy zauważyć, że przywołany przepis wyjątkowo nie jest adresowany do inwestora czy innych uczestników procesu budowlanego, lecz do tych, którzy dostarczają lub…
19.11.2021AktualnościNośniki reklamowe

Sposób oraz termin zwołania zgromadzenia spółki z o.o.

autor: Kamil Jurkowski

Odbycie zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga co do zasady jego formalnego zwołania. Proces ten składa się z szeregu działań faktycznych i prawnych. Błędne zwołanie zgromadzenia wspólników może stanowić podstawę do zaskarżenia uchwały i w konsekwencji pozbawienia jej skutków prawnych. I. Wstęp Na wstępie należy zwrócić uwagę,…
15.11.2021AktualnościNośniki reklamowe

Powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały

autor: Kamil Jurkowski

W przepisach KSH ustawodawca przewidział dwa rodzaje powództw, jakie można wykorzystać celem pozbawienia uchwały wspólników skutków prawnych. Pierwszym z nich jest powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały. Powództwo to ma zastosowanie w przypadku gdy uchwała jest sprzeczna z ustawą. Zasadniczą kwestią jest zatem ustalenie, kiedy owa sprzeczność z ustawą…
02.11.2021Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Place zabaw - czy trzeba projektować w zespołach budynków wielorodzinnych?

autor: Agata Legat

Przyjęło się, że projektowanie placów zabaw w zespołach budynków mieszkalnych wielorodzinnych objętych jednym pozwoleniem na budowę - jest obowiązkowe. Czy na pewno? Przyjrzyjmy się przepisom. Obowiązek projektowania placów zabaw wywodzony jest z § 40 ust. 1 RWT. To jedyny przepis, który wypowiada się na ten temat, a stanowi on, że w zespole budynków wielorodzinnych…
29.10.2021AktualnościNośniki reklamowe

Podmiot uprawniony do zwołania zgromadzenia spółki z o.o.

autor: Kamil Jurkowski

Odbycie zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga co do zasady jego formalnego zwołania. Proces ten składa się z szeregu działań faktycznych i prawnych. Błędne zwołanie zgromadzenia wspólników może stanowić podstawę do zaskarżenia uchwały i w konsekwencji pozbawienia jej skutków prawnych. I. Wstęp Na wstępie należy zwrócić uwagę,…
21.10.2021Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Jeden czy kilka parkingów? Jak rozumieć definicję z RWT i dobrze projektować odległości?

autor: Agata Legat

RWT nakazuje projektować stanowiska postojowe w przepisanych odległościach od placów zabaw, boisk, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi czy granic działki budowlanej. Konkretna odległość, którą należy przyjąć zależy od liczby stanowisk postojowych składających się na parking. Im mniejszy parking tym mniejsze odległości: dla parkingu dla samochodów…
14.10.2021AktualnościNośniki reklamowe

Konflikt wspólników – rozwiązanie spółki z o.o.

autor: Kamil Jurkowski

Funkcjonowanie spółki kapitałowej prowadzi zazwyczaj do wytworzenia się pomiędzy wspólnikami różnicy zdań odnośnie do sposobu prowadzenia spraw spółki, kierunków jej rozwoju, celów jakie w danym momencie spółka ma realizować, czy wreszcie wyboru członków organów spółki. W przypadku, gdy różnica zdań jest zbyt duża, może dojść do powstania sytuacji uniemożliwiającej…