serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

20.01.2023Kompleksowa obsługaNośniki reklamowe

Zmiany w kręgu spadkobierców

autor: Piotr Kołodziejczak | Karolina Młyńczak |

20 grudnia 2022 r., Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Mimo że planowanych zmian jest niewiele, to mają one szansę istotnie przyspieszyć proces dziedziczenia. Jedną z najszerzej omawianych zmian jest zawężenie kręgu spadkobierców, o której mogą Państwo przeczytać w niniejszej publikacji. Dziedziczenie…
02.01.2023Kompleksowa obsługaNośniki reklamowe

O istotnej zmianie prawa – na styku prawa rodzinnego i spadkowego

autor: Paweł Kierski

Odrywając się, choć na chwilę, od dominujących na łamach Ziemski Biznes problemów prawa gospodarczego, warto sobie przypomnieć, że życie nastręcza ciągłych problemów także w innych, niż gospodarka i działalność z nią związana, obszarach. Są to przy tym problemy, o których specjalnie nie rozmyśla się „na zapas”, a często – nim nas nie dotkną – w ogóle nie przychodzą…
14.12.2022Kompleksowa obsługaNośniki reklamowe

O „postępującej dekodyfikacji” Kodeksu cywilnego – przedsiębiorcom (i konsumentom) ku uwadze

autor: Paweł Kierski

1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 4 listopada 2022 r., zmieniająca m.in. ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeks cywilny. Warto pokrótce przyjrzeć się unormowaniom tej noweli, bowiem niemal niepostrzeżenie wprowadza ona istotną zmianę w „filozofii” podejścia prawodawcy krajowego do współczesnych wymogów prawa konsumenckiego,…
05.12.2022Kompleksowa obsługaNośniki reklamowe

Nowe ciężary procesowe dla przedsiębiorców

autor: Paweł Kierski

Wśród licznych zmian kodeksu postępowania cywilnego, jakie przewiduje procedowany obecnie w parlamencie projekt nowelizacji tej ustawy przedłożony przez rząd (druk sejmowy nr 2650), znalazło się od dawna już zapowiadane wprowadzenie nowego rodzaju postępowania odrębnego dla spraw rozpoznawanych w procesie z udziałem konsumenta i przedsiębiorcy, występujących…
23.11.2022Kompleksowa obsługaNośniki reklamowe

Przedawnienie roszczeń przedsiębiorców (i nie tylko) – jak to obecnie wygląda?

autor: Paweł Kierski

Bez większego echa (jak dotąd…) przeszła ważna uchwała Sądu Najwyższego z 22 października 2021r., i to pomimo jej podjęcia w poszerzonym, siedmioosobowym składzie oraz mimo zajęcia się w niej zagadnieniem pierwszorzędnej wagi dla obrotu cywilnoprawnego, jakim jest – i zawsze będzie – problem przedawnienia roszczeń majątkowych (w tym roszczeń przysługujących przedsiębiorcom,…
17.11.2022Kompleksowa obsługaNośniki reklamowe

Z roszczeniem o „transgraniczną” szkodę przed sąd w Polsce – czy to możliwe?

autor: Paweł Kierski

W ważnym orzeczeniu z 15 października 2021 r. Sąd Najwyższy zajął się kontrowersyjną i trudną kwestią właściwości polskiego sądu dla rozpoznania roszczenia odszkodowawczego za szkodę powstałą w związku z naruszeniem prawa konkurencji (tzw. szkoda antymonopolowa), jakiego dopuścił się zagraniczny przedsiębiorca w ramach zmowy kartelowej z udziałem innych konkurencyjnych…
29.06.2022Kompleksowa obsługaNośniki reklamowe

Zmiany w przedawnieniu roszczeń - mniejsza ochrona wierzycieli?

autor: Natalia Gwiazda

Z dniem 30 czerwca 2022 r. w życie wejdzie nowelizacja kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Zmianie ulegną między innymi regulacje dotyczące skutków zawezwania do próby ugodowej oraz mediacji pozasądowej dla biegu terminu przedawnienia. Co istotne, zmiany te w praktyce mogą skrócić okres przedawnienia w przywołanych sytuacjach w porównaniu z sytuacją…