serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

15.02.2024Estoński CITNośniki reklamowe

Przejście na Estoński CIT a sporządzenie sprawozdania finansowego – interpretacja ogólna

autor: Katarzyna Lewandowska

Wybierając sposób opodatkowania tzw. Estońskim CIT spółka sporządza sprawozdanie finansowe. W praktyce pojawiały się pytania, czy dokonując takiej czynności w trakcie roku, sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone przed złożeniem zawiadomienia o wyborze Estońskiego CIT na formularzu ZAW-RD. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której rozwiał…
02.06.2023Estoński CITNośniki reklamowe

Ceny transferowe w spółkach z „Estońskim CIT”

autor: Katarzyna Lewandowska

Podmioty opodatkowane tzw. „Estońskim CIT” również muszą uważać na ceny transferowe, a więc na transakcje z podmiotami powiązanymi oraz transakcje z podmiotami z tzw. rajów podatkowych. Przepisy nie przewidują dla takich podmiotów specjalnego wyłączenia. Zatem po przekroczeniu określonych progów także u nich może wystąpić obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej. Ceny…
22.05.2023Estoński CITNośniki reklamowe

Estoński CIT – co to są „niepodzielone zyski”

autor: Katarzyna Lewandowska

W „Estońskim CIT” opodatkowanie pojawia się dopiero w momencie wypłaty zysku. Ustawodawca przewidział jednak jeszcze kilka innych momentów, które będą wiązały się z obowiązkiem zapłaty podatku. Największe wątpliwości pojawiają się przy tzw. „niepodzielonych zyskach”. Kategoria ukrytych zysków pojawiła się w celu wyeliminowania prób dystrybucji wspólnikowi środków…
02.05.2023Estoński CITNośniki reklamowe

Estoński CIT – dla kogo?

autor: Katarzyna Lewandowska

Zasadniczo „Estoński CIT” skierowany jest do podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Ustawodawca stawia jednak określone warunki niezbędne do wejścia w ten reżim rozliczeń. Warunki te dotyczą m.in. struktury właścicielskiej, struktury przychodów oraz rodzaju prowadzonej działalności. Z tej formy opodatkowania aktualnie mogą skorzystać: 1)      spółki…
26.04.2023Estoński CITNośniki reklamowe

Estoński CIT – co zyskasz?

autor: Katarzyna Lewandowska

„Estoński CIT” jest stosunkowo nową formą opodatkowania, na którą mogą zdecydować się podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych. Do największych jej zalet zalicza się niższy poziom efektywnego opodatkowania (łącznie dla spółki i wspólnika), znacznie uproszczenie rozliczeń podatkowych (zrównanie ich z rozliczeniami rachunkowymi) oraz odroczenie momentu opodatkowania…