serwis prowadzioi

30.03.2020

Aktualności

PRZEDSIĘBIORCO – zmiana terminu zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego

autor: Maria Narkiewicz , Adrianna Piątkowska

PRZEDSIĘBIORCO – zmiana terminu zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego

Wprowadzenie stanu epidemii oraz liczne obostrzenia społeczno-gospodarcze związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wymusiły na przedsiębiorcach konieczność dostosowania się do nowej rzeczywistości jednocześnie ograniczając zakres działalności.

W obliczu nowych wyzwań stawianych przedsiębiorcom zwraca się szczególną uwagę na potrzebę stworzenia możliwie komfortowych warunków pozwalających na zachowanie płynności finansowej. Z tego względu Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanym czasowym przesunięciu terminu na dokonanie obowiązku zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru.

Przypomnijmy, że ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako: „ustawa”) nałożyła na spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz spółki kapitałowe, z wyjątkiem spółek publicznych, obowiązek dokonania zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (dalej jako: „CRBR”). Pierwotnie, dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić najpóźniej w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozdziału 6 ustawy, tj. do dnia 13 kwietnia 2020 r. Niedochowanie wskazanego terminu mogło narazić przedsiębiorców na dotkliwe kary finansowe do wysokości 1 000 000 zł. W obecnej sytuacji, która sparaliżowała działalność części spółek, zrealizowanie obowiązku zgłoszenia do CRBR, mogłoby okazać się utrudnione, zwłaszcza że zarządy spółek stoją przed sporym wyzwaniem bieżącego reagowania na zmieniającą się dynamicznie sytuację.

Czasowe przesunięcie obowiązku dokonania zgłoszenia znalazło się w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. tarczy antykryzysowej. Projekt przewiduje wydłużenie terminu na dokonanie zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych z 6 miesięcy do 9 miesięcy, co skutkuje przesunięciem tego obowiązku z 13 kwietnia na 13 lipca 2020 r. Z projektowanego rozwiązania skorzysta z pewnością wielu przedsiębiorców, zwłaszcza że na początku marca ilość już dokonanych zgłoszeń osiągnęła stosunkowo niski poziom.

Proponowane w tarczy antykryzysowej rozwiązania mają co do zasady charakter czasowy, a ich kształt i zakres uzależnione są od dalszego postępu epidemii. W chwili obecnej projekt ustawy został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Maria Narkiewicz

Maria Narkiewicz

radca prawny, konsultant

Masz pytanie?

Maria Narkiewicz

radca prawny, konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Zapisz się do naszego branżowego
newslettera i bądź na bieżąco!

Pozostałe wpisy

Aktualności29.09.2023

Obchodzenie zakazu handlu w niedzielę – najnowsze stanowisko Sądu Najwyższego

Aktualności31.07.2023

Implementacja Dyrektywy SUP – co dalej?

wszystkie wpisy