serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

21.08.2019Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Najszybsza droga do zniesienia współwłasności nieruchomości

autor: Agnieszka Tomkowiak

Niekiedy można stać się współwłaścicielem rzeczy, np. nieruchomości, obok innej osoby bądź wielu innych osób. Może do tego dojść wskutek przeprowadzenia postępowania spadkowego czy innej czynności prawnej. Może to być sytuacja niekomfortowa, gdyż wówczas przy wykonywaniu uprawnień właścicielskich jesteśmy ograniczeni koniecznością współdziałania z pozostałymi…
24.06.2018Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Kilka uwag o opłacie retencyjnej

autor: Agata Legat

Nowe prawo wodne wprowadziło nieznaną dotychczas opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Przesłanki ustalenia nowej opłaty zredagowano jednak na tyle nieprecyzyjnie, że jej nałożenie może okazać się bardzo trudne, a kwestionowanie opłaty- skuteczne. Opłatę retencyjną pobiera się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania…
04.10.2017Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Kupując nieruchomość, ustal czy wycięto z niej drzewa!

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Jak powszechnie wiadomo w ostatnim czasie dwukrotnie zmieniono przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów z nieruchomości prywatnych. Wprowadzenie Obecnie panuje chaos informacyjny i niewiele osób wie, na jakich zasadach można zgodnie z prawem usunąć drzewa lub krzewy ze swojej działki. A już z pewnością niewiele osób wie, jakie wiążą się z tym zagrożenia.…
15.06.2016Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Służebność czerpania wody

autor: Ewa Skrzypczyńska

Służebność czerpania wody jest szczególną służebnością, która w przypadku utrudnionego dostępu do wody ma zapewnić dostęp do cudzego gruntu w celu jej czerpania. Na jej temat wypowiedział się ostatnio Sąd Najwyższy, zajmując stanowisko w niecodziennym sporze o ustanowienie służebności czerpania wody ze studni znajdującej się na działce położonej w odległości…
04.05.2016Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Zarzut zasiedzenia służebności przesyłu przez poprzednika prawnego

autor: Ewa Skrzypczyńska

Zarzut zasiedzenia służebności przesyłu jest typowym zarzutem podnoszonym przez przedsiębiorców przesyłowych w sprawach o ustanowienie służebności przesyłu w celu uzyskania rozstrzygnięcia oddalającego wniosek właściciela nieruchomości, na której znajdują się urządzenia przesyłowe. W trakcie postępowań o ustanowienie służebności przesyłu niejednokrotnie pojawiają…
08.09.2015Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

O dopuszczalności podziału gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste

autor: Piotr Kołodziejczak | Aleksandra Jarząbek |

Sąd Najwyższy, w  uchwale z dnia 13 marca 2015 r. (III CZP 116/14), orzekając w kwestii dopuszczalności podziału gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste, uznał, że użytkownik wieczysty nie może dokonać takiego podziału. Uprawnienie właściciela do podziału gruntu będącego jego własnością nie budzi wątpliwości w świetle obowiązujących przepisów prawa. Z treści…
03.09.2015Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Zasiedzenie udziału we współwłasności nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli

autor: Piotr Kołodziejczak | Aleksandra Jarząbek |

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów pierwotnego nabycia własności na skutek upływu czasu. Należy do szerszego kręgu instytucji „dawności”. Podstawową funkcją zasiedzenia jest eliminacja długotrwałej rozbieżności między faktycznym stanem posiadania a formalnym stanem prawnym. Istotnym skutkiem zasiedzenia w sferze prawnej dotychczasowego właściciela rzeczy jest…
13.07.2015Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Ustanowienie służebności przesyłu na gruncie stanowiącym współwłasność

autor: Marta Wolańska

W praktyce często się zdarza, że urządzenia przesyłowe przebiegają lub będą przebiegać przez nieruchomości gruntowe, będące współwłasnością kilku podmiotów. Ustanowienie służebności przesyłu może się w tym wypadku okazać problematyczne. Należy pamiętać, iż do służebności przesyłu odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy dotyczące służebności gruntowych, co…
07.07.2015Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Rów melioracyjny na działce a roszczenie o wykup

autor: Marta Wolańska

W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 maja 2014 roku (I CSK 649/13)[1], znajdziemy istotne z punktu widzenia praktycznego wskazówki dotyczące realizacji roszczenia o wykup nieruchomości zajętej przez urządzenia przesyłowe. SN ww. wyroku wskazał, że rozpatrując zasadność roszczenia o wykup nieruchomości zajętej pod urządzenie na podstawie art. 231 § 2 k.c., przy…
18.05.2015Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Użytkowniku wieczysty nie przegap terminu!

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Przepisy dotyczące aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste na wniosek użytkownika wieczystego są tak skonstruowane, że w razie braku odpowiedzi właściciela nieruchomości na wniosek użytkownika o aktualizację, użytkownik musi w odpowiednim terminie złożyć stosowny wniosek o rozpatrzenie sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. W przeciwnym wypadku sprawa…