serwis prowadzioi

03.06.2014

Plany miejscowe - odszkodowanie

Warto zgłaszać wnioski i uwagi do planu miejscowego

autor: , Agata Legat

Ustalenia planu miejscowego są jednym z zasadniczych czynników wpływających na wartość nieruchomości. To one decydują o jej inwestycyjnym potencjale- o tym czy i jaka zabudowa na danym terenie jest dozwolona i jakie są jej parametry graniczne.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przyznaje zainteresowanym właścicielom nieruchomości prawo składania wniosków i uwag do projektu planu miejscowego (a także do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), lecz nie każdy z tej możliwości korzysta.

Tymczasem, pomimo tego, że o uwzględnieniu (bądź nieuwzględnieniu) uwag i wniosków do planu organy gminy rozstrzygają niejednokrotnie w sposób dowolny, w procedurze uchwalania studium i planu miejscowego warto aktywnie uczestniczyć. Warto śledzić prace planistyczne, zapoznawać się z generowanymi w ich toku dokumentami, protestować przeciwko niekorzystnym postanowieniom i postulować optymalne dla siebie rozwiązania.

Raz uchwalony plan trudno bowiem będzie w przyszłości zmienić: każda, nawet najdrobniejsza zmiana wiąże się z długotrwałą (minimum 1,5 roku) i kosztowną procedurą. Unieważnienie niekorzystnych zapisów planu jest możliwe, lecz tylko w wyjątkowych przypadkach naruszenia prawa lub procedury. Trafnie sformułowane wnioski i uwagi do planu miejscowego mogą przynieść wymierne korzyści i zapobiec wprowadzeniu do planu niekorzystnych z punktu widzenia właściciela nieruchomości postanowień. 

Agata Legat

Agata Legat

radca prawny, partner

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Zapisz się do naszego branżowego
newslettera i bądź na bieżąco!

Pozostałe wpisy

Plany miejscowe - odszkodowanie13.03.2018

Przełom w odszkodowaniach planistycznych?!

Plany miejscowe - odszkodowanie25.04.2016

Kiedy można dochodzić odszkodowania w związku z wprowadzonymi planem ograniczeniami zabudowy?

wszystkie wpisy
"

Jeśli chcesz zwiększyć bezpieczeństwo inwestycji w nieruchomość, prowadzić skuteczne negocjacje, obniżać koszty, potrzebujesz rzetelnych informacji. Podejmuj decyzje na podstawie wnikliwych analiz stanu prawnego.

"

Dowiedz się więcej:

Nieruchomości