serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

31.03.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Kontrola trzeźwości zleceniobiorców i usługodawców

autor: Anna Przygocka

Znowelizowane przepisy kodeksu pracy umożliwiają kontrolę trzeźwości nie tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Dzieje się tak za sprawą nowej regulacji, zgodnie z którą przepisy normujące kontrolę trzeźwości pracowników i kontrolę w zakresie obecności w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu, stosuje się także do osób…
20.02.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Stawki za kilometrówkę w górę

autor: Anna Przygocka

Rosnące ceny paliwa, wysoka inflacja i niezmienione od 2007 r. stawki kilometrówki spędzały sen z powiek wielu osobom. Od dłuższego czasu domagano się zmiany przepisów rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów…
13.02.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Dobrowolność uczestnictwa w PPK – prawda czy mit?

autor: Anna Przygocka

Temat pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wzbudza wiele emocji i gorących dyskusji jego zwolenników i przeciwników. Jest o nim głośniej przy okazji zmian w ustawie lub nowych rozwiązaniach wchodzących w życie. Nie inaczej jest tym razem, a to za sprawą przepisów, które co prawda znalazły się w pierwotnej wersji ustawy, ale ich wejście w życie zostało odroczone.…
06.02.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Obowiązek informacyjny spoczywający na pracodawcy

autor: Anna Przygocka

W ostatnim czasie dużo się mówi i pisze o obowiązku informacyjnym pracodawcy wynikającym z art. 29 §3 kodeksu pracy w kontekście projektowanej nowelizacji kodeksu pracy. Tymczasem ww. przepis stanowi tylko jedną z odsłon obowiązku informacyjnego ciążącego na pracodawcy. Wobec tego warto wspomnieć chociażby o obowiązku wynikających art. 94 pkt 1) kodeksu pracy,…
26.01.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Czy każdy pracodawca musi kontrolować trzeźwość pracowników? - kontrola trzeźwości według nowych przepisów

autor: Anna Przygocka

Wraz z przepisami dotyczącymi wprowadzenia pracy zdalnej do kodeksu pracy, zostały przyjęte również przepisy umożliwiające przeprowadzenie przez pracodawcę kontroli wśród pracowników w zakresie ich trzeźwości oraz kontroli na obecność środków działających podobnie do alkoholu. Najważniejsze regulacje w zakresie ww. zmian polegają m. in. na: określeniu podstaw…
16.01.2023Prawo pracyNośniki reklamowe

Praca zdalna w kodeksie pracy – przyjęte przepisy

autor: Anna Przygocka

W miniony piątek, 13 stycznia 2023 r. Sejm przyjął ustawę zmieniającą kodeks pracy, tym samym wprowadził do kodeksu pracy instytucję pracy zdalnej. Pracownicy i pracodawcy długo czekali na wprowadzenie pracy zdalnej do kodeksu pracy. Pierwszy projekt ustawy zmieniającej kodeks pracy w zakresie prowadzenia do niego pracy zdalnej pojawił się już w pierwszej połowie…
30.12.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Co z pracą zdalną i badaniem trzeźwości pracowników?

autor: Anna Przygocka | Karolina Młyńczak |

1 grudnia 2022 r. Sejm ekspresowo uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadzi nowe przepisy dotyczące pracy zdalnej oraz badania trzeźwości w  pracy, o której wielokrotnie pisaliśmy już na łamach Lexpressu. O wprowadzeniu do Kodeksu pracy regulacji dotyczących pracy zdalnej mówi się już od początku pandemii.…
28.12.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Podwyższenie wysokości diety w czasie podróży krajowej

autor: Anna Przygocka

Podróże służbowe mają tyle samo zwolenników, co przeciwników. Nic dziwnego, niektórzy pracownicy lubią zmienić otoczenie, wykonując obowiązki zawodowe. A dla innych wyjazd poza stałe miejsce wykonywania pracy wiąże się z różnymi problemami, jak chociażby inna organizacja życia rodzinnego. Niezależnie od tego dla każdego z pracowników wyjeżdżających służbowo istotna…
09.12.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Kiedy powinien zostać wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

autor: Anna Przygocka

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, w pierwszej kolejności trzeba zaznaczyć, że pracownik nie może zrezygnować z przysługującego mu urlopu i zamiast niego otrzymać wynagrodzenie. Art. 152 § 2 kodeksu pracy wprost wskazuje, że Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu. Co więcej pracodawca i pracownik nie mogą w drodze porozumienia ustalić, że pracodawca wypłaci…
28.11.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Projekt ustawy o aktywności zawodowej – jakie są przewidywane zmiany dla pracodawców, a jakie dla bezrobotnych?

autor: Anna Przygocka | Karolina Młyńczak |

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad projektem ustawy o aktywności zawodowej, który w październiku trafił do konsultacji społecznych. Jak stwierdził resort, „niezbędne jest wprowadzenie zmian w działaniach urzędów pracy dostosowujących je do sytuacji na rynku pracy”. Jednym z rozwiązań ma być postulowane już od wielu lat rozdzielnie statusu…