serwis prowadzioi

Newsletter Lexpress

29.09.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Czy czas pracy zostanie skrócony?

autor: Piotr Kołodziejczak | Karolina Młyńczak |

W ubiegłym tygodniu, do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy[1]. Projekt przewiduje, iż czas pracy miałby nie przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 35 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy przy zachowaniu…
30.08.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Siła wyższa w kodeksie pracy

autor: Anna Przygocka

Dotychczas pojęcie „siły wyższej” było używane w kodeksie cywilnym. Najogólniej mówiąc wystąpienie zdarzenia określanego jako siła wyższa zwalnia z odpowiedzialności daną osobę. Warto jednocześnie zaznaczyć, że mimo tego, że kodeks cywilny kilkukrotnie odnosi się do pojęcia siły wyższej, nie definiuje go. Wobec tego, strony umowy cywilnoprawnej często w jej treści…
19.08.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Elastyczna organizacja pracy – czym jest? I kto będzie mógł w ten sposób pracować?

autor: Anna Przygocka

Elastyczna organizacja pracy jest nowym rozwiązaniem, które ustawodawca zamierza wprowadzić do kodeksu pracy w niedalekiej przyszłości. Słysząc sformułowanie elastyczna organizacja pracy, może zrodzić się pytanie, czy jest ono tym samym, co praca zdalna? Otóż nie. W pierwszej kolejności trzeba zaznaczyć, że obowiązujący kodeks pracy wciąż nie przewiduje pracy…
02.08.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Zmiany w kodeksie pracy

autor: Anna Przygocka

O planowanych zmianach kodeksu pracy można było usłyszeć i przeczytać od wielu miesięcy. Zgodnie z projektem ustawy zmieniającej kodeks pracy pochodzących z dnia 15 lipca 2022 r., nowe przepisy miały wejść w życie 1 sierpnia 2022 r. Tymczasem wciąż nie zostały uchwalone. Nadal można opierać się jedynie na zmieniających się projektach proponowanych zmian, które…
13.07.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Rozszerzony obowiązek informacyjny pracodawców

autor: Anna Przygocka

W związku z implementacją postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej do polskiego porządku prawnego, ulegnie zmianie m.in. art. 29 §3 Kodeksu pracy. Przepis ten zawiera obowiązek pracodawcy informowania pracowników o warunkach zatrudnienia…
08.06.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Badanie trzeźwości pracowników – nowe uprawnienie pracodawców

autor: Anna Przygocka

W dniu 24 maja 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zmieniającej kodeks pracy m.in. w zakresie możliwości kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach oraz wprowadzenia regulacji dotyczących pracy zdalnej. Temat pracy zdalnej poruszany był już kilkukrotnie w poprzednich publikacjach. Najnowszy…
19.05.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Planowane zmiany w kodeksie pracy

autor: Anna Przygocka

Obecnie trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem zmian do kodeksu pracy w związku z koniecznością wdrożenia przez polskiego ustawodawcę dyrektyw unijnych. Część planowanych zmian zostało opisanych w publikacji pt. Work-Life Balance w kodeksie pracy. Dotyczyły one dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie…
22.04.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Work-Life Balance w kodeksie pracy

autor: Anna Przygocka

Work-Life Balance, czyli koncepcja równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym jest jednocześnie stanem, który z pewnością każdy z nas chciałby osiągnąć. Unia Europejska dostrzegła konieczność dążenia do takiego stanu, czego przejawem jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym…
02.03.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Praca zdalna w kodeksie pracy – cz. 3.

autor: Anna Przygocka

To trzecia i jednocześnie ostatnia odsłona omawiająca projekt ustawy zmieniającej kodeks pracy w zakresie pracy zdalnej (tutaj cz. 1. oraz cz. 2.). Tym razem zostaną przedstawione kwestie dotyczące możliwości kontroli pracownika pracującego zdalnie oraz zagadnienia odnoszące się do wypadków przy pracy. Na początku warto zaznaczyć podobieństwo pomiędzy dotychczasowymi…
25.02.2022Prawo pracyNośniki reklamowe

Praca zdalna w kodeksie pracy – cz. 2.

autor: Anna Przygocka

W poprzedniej publikacji pt. Praca zdalna w kodeksie pracy – cz. 1., zostały przedstawione propozycje Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii będącego autorem projektu ustawy, dotyczące definicji pracy zdalnej oraz sytuacji, w których możliwe będzie wykonywanie pracy zdalnej. Z kolei poniżej zostały wskazane zasady wykonywania pracy zdalnej oraz prawa i obowiązki…