serwis prowadzioi

02.08.2022

Prawo pracy

Zmiany w kodeksie pracy

autor: Anna Przygocka

O planowanych zmianach kodeksu pracy można było usłyszeć i przeczytać od wielu miesięcy. Zgodnie z projektem ustawy zmieniającej kodeks pracy pochodzących z dnia 15 lipca 2022 r., nowe przepisy miały wejść w życie 1 sierpnia 2022 r. Tymczasem wciąż nie zostały uchwalone. Nadal można opierać się jedynie na zmieniających się projektach proponowanych zmian, które opisałam w publikacjach:

https://ziemskibiznes.pl/blog/prawo-pracy/rozszerzony-obowi%C4%85zek-informacyjny-pracodawc%C3%B3w.html,

https://ziemskibiznes.pl/blog/prawo-pracy/planowane-zmiany-w-kodeksie-pracy.html

https://ziemskibiznes.pl/blog/prawo-pracy/work-life-balance-w-kodeksie-pracy.html

 

Tym niemniej warto wskazać te najważniejsze kwestie, których dotykają projektowane zmiany. A dotyczą one:

1) umowy na okres próbny;

2) braku możliwości zakazania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą lub jednoczesnego pozostawania w stosunku prawnym będącym podstawą świadczenia pracy innym niż stosunek pracy;

3) treści umowy o pracę;

4) obowiązku informacyjnego pracodawcy wobec nowo zatrudnianego pracownika;

5) możliwości wnioskowania przez pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy o zmianę rodzaju umowy o pracę lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy;

6) ochrony pracownika przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, np. skorzystanie przez pracownika z możliwości wskazanej w pkt 5) powyżej, nie będzie mogło stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia;

7) konieczności wskazania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony;

8) obowiązku pracodawcy informowania pracowników o możliwości awansu;

9) szkoleń na koszt pracodawcy oraz przeprowadzanych w godzinach pracy lub wliczanych do czasu pracy (w przypadku szkolenia odbywanego poza normalnymi godzinami pracy pracownika);

10) przerw w pracy;

11) zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika;

12) urlopu opiekuńczego;

13) ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem bez wypowiedzenia stosunku pracy w związku z macierzyństwem;

14) podwyższenia wieku dziecka z 4 lat do 8 lat – w związku z zakazem zatrudniania pracownika (bez jego zgody) wychowującego dziecko do ukończenia przez nie ww. wieku w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegowania poza stałe miejsce pracy;

15) możliwości składania przez pracowników wniosków w postaci papierowej lub elektronicznej w przypadkach wskazanych w kodeksie pracy w miejsce dotychczasowych wniosków pisemnych;

16) urlopu rodzicielskiego;

17) wydłużenia możliwości skorzystania przez pracownika – ojca z urlopu ojcowskiego;

18) zatrudnienia po powrocie z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego;

19) szczegółowych regulacji dotyczących możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego;

20) elastycznej organizacji pracy – w przypadku pracownia wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8 roku życia;

21) rozszerzenia katalogu wykroczeń przeciwko prawom pracownika.

Jak tylko zostanie uchwalona ustawa zmieniająca kodeks pracy, a tym samym poznamy ostateczną wersję przepisów, z pewnością Państwa o tym poinformujemy. Tymczasem w kolejnych wpisach omówimy projektowane zmiany kodeksu pracy. 

Anna Przygocka

Anna Przygocka

radca prawny, konsultant

Masz pytanie?

Anna Przygocka

radca prawny, konsultant

Starsze wpisy

Newsletter Lexpress

Zapisz się do naszego branżowego
newslettera i bądź na bieżąco!

Pozostałe wpisy

Prawo pracy13.06.2014

Kara umowna w umowie o pracę

Prawo pracy06.10.2014

Prawa autorskie w pracy – utwory pracownicze

wszystkie wpisy
"

Prawidłowe ułożenie relacji pracowniczych to podstawa stabilnego rozwoju przedsiębiorstwa. Jeśli jesteś pracodawcą musisz mieć pewność, że prawo pracy działa u Ciebie optymalnie.

"

Dowiedz się więcej:

Prawo pracy