serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

17.07.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Szykują się kolejne zmiany w zakresie cen transferowych?

autor: Katarzyna Lewandowska

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, który w sposób kompleksowy na nowo reguluje kwestie związane z cenami transferowymi. Przygotowany projekt z 15 lipca 2018 r. obejmuje swoim zakresem kompleksowe uregulowanie tematyki cen transferowych poprzez stworzenie odrębnego rozdziału w ustawie o CIT…
16.07.2018AktualnościNośniki reklamowe

Nowelizacja korzystna dla elektrowni wiatrowych

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

7 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Senat nie wniósł poprawek, Prezydent podpisał ustawę i 29 czerwca br. została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1276). Większość przepisów tej ustawy wejdzie w życie z dniem 14 lipca br. Ustawą zmieniono m. in. ustawę z…
10.07.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Zasady wypełniania CIT-TP

autor: Katarzyna Lewandowska

Ministerstwo Finansów w czerwcu 2018 r. opublikowało poradnik z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania w zakresie uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi. Takie uproszczone sprawozdanie (CIT-TP i PIT-TP) będą składać do końca września przedsiębiorcy, którzy dokonują transakcji z podmiotami powiązanymi i u których wartość…
09.07.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Nowe warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

autor: Agata Legat

1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany w sposób istotny wpływają na interpretację warunków technicznych, a w konsekwencji na  praktykę związaną z projektowaniem i pozyskiwaniem decyzji w toku…
06.07.2018AktualnościNośniki reklamowe

Opodatkowanie elektrowni wiatrowych - powrót do punktu wyjścia

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 29 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw poz. 1276 została opublikowana nowelizacja, która z założenia ma przywrócić poprzednie zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych, tak aby podatek był płacony wyłącznie od części budowlanych a nie od całości. Przypomnijmy, ustawą z dnia 20.05.2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych…
03.07.2018Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

„Specustawa” mieszkaniowa

autor: Agata Legat

26 czerwca 2018 r. do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. „Specustawa” mieszkaniowa funkcjonować ma obok dotychczas obowiązujących regulacji- do inwestora należeć będzie decyzja czy inwestycję zrealizuje w trybie specustawy czy na zasadach ogólnych. Co więcej,…
28.06.2018AktualnościNośniki reklamowe

Nowa uchwała SN w sprawie nabycia służebności gruntowej

autor: Ewa Skrzypczyńska

Sąd Najwyższy w dniu 5 czerwca 2018 r. podjął w składzie siedmiu sędziów istotną uchwałę (sygn. III CZP 50/17), w której przełamał dotychczasową linię orzeczniczą i zakwestionował konstrukcję nabycia służebności gruntowej z mocy prawa przez przedsiębiorstwo państwowe. Odpowiadając na pytanie prawne Sąd Najwyższych wskazał, że nabycie przez przedsiębiorstwo…
27.06.2018SSENośniki reklamowe

Cała Polska strefą inwestycyjną

autor: Katarzyna Lewandowska , Dominik Goślicki

Nowe przepisy przewidują możliwość uzyskania zwolnienia podatkowego niezależnie od miejsca realizacji inwestycji. Lokalizacja będzie jednak decydowała o kryteriach oraz wysokości uzyskanego wsparcia. Korzystniejsze warunki będą w regionach o najwyższej stopie bezrobocia. Dnia 15 czerwca 2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa o wspieraniu nowych…
24.06.2018Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Kilka uwag o opłacie retencyjnej

autor: Agata Legat

Nowe prawo wodne wprowadziło nieznaną dotychczas opłatę za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Przesłanki ustalenia nowej opłaty zredagowano jednak na tyle nieprecyzyjnie, że jej nałożenie może okazać się bardzo trudne, a kwestionowanie opłaty- skuteczne. Opłatę retencyjną pobiera się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania…
22.06.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Rażąco niska cena oferty

autor: Maciej Wruk

Wykonawca, którego oferta może być rażąco niska w pierwszej kolejności musi zostać wezwany przez zamawiającego do złożenia wyjaśnień. Zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę wykonawcy, która zawiera rażąco niską cenę lub koszt. W przypadku wybrania bowiem takiej oferty istnieje ryzyko, że wykonawca nie podoła wykonaniu zamówienia gdyż zaproponował cenę poniżej…