serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

01.06.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Wnoszenie uwag do ogłoszenia wstępnego

autor: Konrad Różowicz

Jednym z rodzajów ogłoszeń fakultatywnie publikowanych przez zamawiających jest ogłoszenie wstępne, do którego zastosowanie znajduje art. 13 p.z.p. Wskazany przepis stanowi podstawę prawną przekazania przez zamawiającego Urzędowi Publikacji UE lub zamieszczenia w profilu nabywcy, wstępnego ogłoszenia informacyjnego o planowanych w terminie 12 miesięcy zamówieniach…
24.05.2018AktualnościNośniki reklamowe

Przedawnienie po nowemu

autor: Ewa Skrzypczyńska

Szykują się duże zmiany w zakresie przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. W dniu 11 maja 2018 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, która nowelizuje m.in. przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń. Ustawa czeka na podpis prezydenta. Skrócenie terminu przedawnienia Podstawowy termin…
21.05.2018SSENośniki reklamowe

Udostępnianie oprzyrządowania poza strefę niekorzystne podatkowo

autor: Katarzyna Lewandowska

Sprzedaż składników majątkowych wykorzystywanych poza strefą przez inny podmiot, mimo że służyły do produkcji wyrobów wykorzystywanych następnie w ramach działalności strefowej nie korzysta ze zwolnienia podatkowego. Tak uznał NSA w wyroku z 15.02.2018 r. sygn. II FSK 1276/16. Sprawa dotyczyła spółki, która w niektórych przypadkach do produkcji wykorzystywała…
18.05.2018Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Polscy podatnicy o krok dalej w akcyzowej rozgrywce dotyczącej piw smakowych

autor: Paweł Kaźmierczak

Wyrokiem z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie C-30/17 Trybunał Sprawiedliwości UE dokonał korzystnej dla polskich podatników wykładni przepisów unijnych w zakresie ustalania podstawy opodatkowania podatku akcyzowego przy produkcji i sprzedaży piw smakowych. Polska spółka, będąca producentem piwa smakowego (aromatyzowanego, słodzonego), stanowiącego mieszaninę…
16.05.2018AktualnościNośniki reklamowe

Uzupełnienie wpisu w CEIDG o numer PESEL

autor: Katarzyna Lewandowska , Mateusz Janus

Przedsiębiorcy wpisani do CEIDG, którzy dotychczas nie podali w ewidencji numeru PESEL, muszą uzupełnić ten brak do 19 maja 2018 r. pod rygorem wykreślenia ich wpisu.   Pakiet ustaw „Konstytucja Biznesu”, który wszedł w życie 30 kwietnia tego roku spowodował m.in. uchylenie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzając…
15.05.2018Bezpieczeństwo PodatkoweNośniki reklamowe

Metodyka staranności w VAT – założenia dokumentu - Odsłona druga

autor: Paweł Kaźmierczak

Dokument Metodyki oceny dochowania należytej staranności w transakcjach krajowych stanowić ma źródło kryteriów umożliwiających zidentyfikowanie właściwej staranności w transakcjach krajowych. Zdaniem Ministerstwa Finansów krajowe organy administracyjne i sądowe nie tylko mogą, ale powinny odmówić prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnikowi, jeżeli…
13.05.2018SSENośniki reklamowe

Rekompensata może być przychodem strefowym

autor: Katarzyna Lewandowska

Otrzymana od kontrahenta rekompensata z tytułu zmniejszenia ilości pierwotnych zamówień może być związana z działalnością strefową i korzystać ze zwolnienia podatkowego. Jedna ze spółek prowadzących działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej produkowała towary na rzecz niemieckiego kontrahenta. W związku ze złożonymi zamówieniami poniosła odpowiednie nakłady…
08.05.2018AktualnościNośniki reklamowe

Prokura teraz także dla przedsiębiorców indywidualnych

autor: Ewa Skrzypczyńska

Od 30 kwietnia 2018 r. prokurenta może ustanowić także przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Taka możliwość powstała w wyniku ostatniej zmiany przepisów kodeksu cywilnego dotyczących prokury, wprowadzonej ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające…
07.05.2018SSENośniki reklamowe

Działalność w strefie a PGK

autor: Katarzyna Lewandowska

Spółki posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w SSE mogą tworzyć Podatkowe Grupy Kapitałowe (PGK). Takie stanowisko – w aktualnym stanie prawnym – potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych. Wątpliwość wynika z treści przepisów dotyczących warunków utworzenia PGK. Jednym z nich jest bowiem, aby spółki tworzące PGK nie korzystały ze zwolnienia…
26.04.2018AktualnościNośniki reklamowe

Metodyka należytej staranności w VAT - Odsłona pierwsza

autor: Paweł Kaźmierczak

Ministerstwo Finansów zaprezentowało dokument zawierający wskazówki adresowane do korpusu Krajowej Administracji Skarbowej, umożliwiające ocenę zasadności odliczenia VAT przez nabywcę. Od wielu miesięcy – z uwagi na dochodzące z Ministerstwa Finansów liczne sygnały o nieprawidłowościach w rozliczeniach VAT – przedsiębiorcy apelowali, by opracowane zostały…