serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

26.03.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Umowa pożyczki z lat poprzednich a dokumentacja podatkowa na nowych zasadach

autor: Katarzyna Lewandowska

Do umów pożyczek zawartych w latach poprzednich nie sporządza się dokumentacji podatkowych według nowych zasad, nawet jeżeli spłata pożyczki i zapłata odsetek następuje obecnie. Takie – korzystne dla podatników – stanowisko prezentują organy w wydanych indywidualnych interpretacjach podatkowych. Wskazują w nich, że podatnicy są zobowiązani do sporządzenia…
21.03.2018AktualnościNośniki reklamowe

Uchwała reklamowa, a ogródki gastronomiczne

autor: Wojciech Gwóźdź

Uchwały reklamowe to nie tylko zasady i warunki sytuowania profesjonalnych urządzeń i tablic reklamowych (np. billboardów, czy bannerów), ale także przepisy określające wymagania dotyczące ogródków gastronomicznych. Reklama na ogródkach gastronomicznych W większości polskich miast, na rynkach, placach oraz w innych popularnych miejscach ustawiane są, jeśli…
21.03.2018Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

Od 18 kwietnia JEDZ tylko w formie elektronicznej

autor: Maciej Wruk

Wykonawcy od dnia 18 kwietnia 2018 r. będą zobowiązani składać jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nowelizacja z dnia 22 czerwca 2016 r. ustawy prawo zamówień publicznych wprowadziła przepisy, zgodnie z którymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym…
20.03.2018SSENośniki reklamowe

Strata w działalności strefowej

autor: Katarzyna Lewandowska

Podmioty prowadzące działalność w SSE nie mogą rozliczyć straty wygenerowanej na działalności strefowej. Zasadniczo straty podatkowe mogą być rozliczone poprzez obniżenie dochodu uzyskanego w kolejnych pięciu latach podatkowych, z tym, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Organy podatkowe oraz sądy…
16.03.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Przedłużony termin na dokumentacje podatkowe

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 15 marca 2018 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 555) zostało opublikowane i weszło w życie rozporządzenie, które przedłuża termin na sporządzenie dokumentacji podatkowych za 2017 r. i 2018 r. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na sygnały wpływające od podatników o trudnościach ze sporządzeniem dokumentacji podatkowych i sprawozdań CIT/PIT-TP w terminie zeznania…
13.03.2018Plany miejscowe - odszkodowanieNośniki reklamowe

Przełom w odszkodowaniach planistycznych?!

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Przy okazji uchwalenia nowego prawa wodnego zmieniono przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dotyczące odszkodowań związanych z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jaka jest waga wprowadzonych w tym zakresie zmian? Zmiana wprowadzona w ustawie Prawo wodne… Otóż na mocy art. 497 pkt 8 lit. a ustawy z dnia…
07.02.2018Ceny transferoweNośniki reklamowe

Ceny transferowe - interpretacja ogólna

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 24 stycznia 2018 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. DCT.8201.1.2018), w której sprecyzował, w jaki sposób ustalać progi dokumentacyjne. Sposób obliczania progów, po przekroczeniu których występuje obowiązek dokumentacyjny od dawna wzbudzał sporo wątpliwości. Pisaliśmy o tym w artykule „Obowiązek dokumentacyjny a progi transakcyjne”…
29.01.2018AktualnościNośniki reklamowe

Minimalny podatek dochodowy

autor: Dominik Goślicki

Powyższy tytuł niestety nie zwiastuje tekstu na temat nowych preferencji podatkowych. Rzecz będzie o nowych zasadach opodatkowania niektórych nieruchomości komercyjnych wprowadzonych w ramach działań MF pod szyldem uszczelniania systemu podatkowego. Nowe zasady opodatkowania dotyczą podatników obu podatków dochodowych (i od osób fizycznych i od osób prawnych)…
26.01.2018Gospodarka odpadamiNośniki reklamowe

Wprowadzającym produkty w opakowaniach grożą kary pieniężne

autor: Urszula Szefler

Każdy producent towarów, które posiadają opakowanie (np. słodyczy, jogurtów, kosmetyków lub farb) jest wprowadzającym produkty w opakowaniach. Status wprowadzającego produkty w opakowaniach wiąże się z licznymi obowiązkami m.in. wpisem do rejestru i podawaniem numeru rejestrowego w dokumentach. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować koniecznością zapłaty…
24.01.2018AktualnościNośniki reklamowe

TK: współposiadanie nieruchomości z przedsiębiorcą bez wyższej stawki podatku.

autor: Dominik Goślicki

W wyroku z 12.12.2017 r. Trybunał Konstytucyjny uznał, że prowadzenie działalności gospodarczej przez współposiadacza nieruchomości nie może prowadzić do opodatkowania podatkiem od nieruchomości wg wyższej stawki tych współposiadaczy, którzy takiej działalności nie prowadzą. Sprawa przed TK została zainicjowana skargą konstytucyjną podatników, w których sprawie…