serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

06.09.2017AktualnościNośniki reklamowe

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami po nowelizacji

autor: Maciej Wruk

Od września pośrednikom w obrocie nieruchomościami grozi kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Deregulacja zawodu pośrednika, wprowadzona kilka lata temu, w praktyce spowodowała wiele problemów interpretacyjnych. Nie było bowiem między innymi jasne co należy rozumieć poprzez czynności wykonywane poprzez pośredników ani jaki…
05.09.2017AktualnościNośniki reklamowe

Opłata za „foliówki” już od stycznia 2018

autor: Joanna Kostrzewska

Pobór opłaty ma być obowiązkowy od 1 stycznia 2018 r. Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druk nr 1730), która nakłada na przedsiębiorców zajmujących się handlem hurtowym i detalicznym, m.in. obowiązek poboru od klientów nabywających foliowe torby na zakupy, tzw. „opłaty recyklingowej”. Przekazane…
24.08.2017AktualnościNośniki reklamowe

RODO i stare zgody na przetwarzanie danych osobowych

autor: Urszula Szefler

Zgoda osoby fizycznej na przetwarzanie danych osobowych jest jedną z dopuszczalnych podstaw przetwarzania tych danych. Obecnie szczegółowe wymogi dotyczące zgody są określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych[1] (dalej: ustawa). Zgodnie z art. 25 ustawy należy m.in. poinformować osobę fizyczną, kto będzie administratorem danych…
23.08.2017Zamówienia publiczneNośniki reklamowe

JEDZ w języku obcym

autor: Maciej Wruk

Jednolity europejski dokument zamówienia może być złożony przez wykonawcę w języku obcym wraz z tłumaczeniem. Zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych  (dalej jako „u.p.z.p.”)[1] do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.…
22.08.2017Ceny transferoweNośniki reklamowe

Progi transakcyjne a dokumentacje cen transferowych na gruncie nowych przepisów

autor: Katarzyna Lewandowska

Kwestia wyliczenia progu transakcyjnego, którego przekroczenie powoduje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych od lat powodowała liczne problemy. Wydawało się, że zmiana przepisów obowiązująca od 1 stycznia 2017 r. rozwieje wątpliwości w tym zakresie. Tak się niestety nie stało, obecnie można spotkać się z trzema różnymi poglądami, wskazującymi,…
18.08.2017SSENośniki reklamowe

Zmiana statusu przedsiębiorcy w trakcie obowiązywania zezwolenia strefowego

autor: Katarzyna Lewandowska

Ustalenie statusu (wielkości) przedsiębiorstwa strefowego ma istotne znaczenie. Przepisy przewidują bowiem inny poziom intensywności pomocy (od której zależy wysokość pomocy publicznej) dla przedsiębiorców dużych, średnich i małych. Dodatkowo duży przedsiębiorca do kosztów kwalifikowanych może zaliczyć wyłącznie zakup nowych środków trwałych, a w przypadku…
04.08.2017AktualnościNośniki reklamowe

Korzystna amortyzacja maszyn i urządzeń

autor: Dominik Goślicki , Katarzyna Lewandowska

Dnia 12 sierpnia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o PIT i ustawy o CIT w zakresie nowych zasad amortyzowania maszyn i urządzeń. Możliwe będzie jednorazowe zaliczanie do kosztów podatkowych wydatków na fabrycznie nowe maszyny i urządzenia do łącznej kwoty 100 tys. zł rocznie, przy minimalnej wartości nakładów 10 tys. zł. Zaliczone do kosztów będą…
27.07.2017Nośniki reklamoweNośniki reklamowe

Szyldy trzeba będzie dostosować do nowych przepisów

autor: Agata Legat

Tzw. uchwały reklamowe, coraz liczniej w skali kraju podejmowane, dotyczą nie tylko typowych nośników reklamowych, ale również, o czym niekiedy się zapomina, szyldów. Podpadają pod tę kategorię wszelkie tablice oraz urządzenia informujące o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której się znajdują, a więc na przykład nazwa/logotyp sklepu, restauracji,…
11.07.2017Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Odwrócony VAT w branży budowlanej – objaśnienia Ministra Finansów

autor: Katarzyna Lewandowska

Minister Finansów opublikował kolejne objaśnienia podatkowe w zakresie odwróconego obciążenia podatkiem VAT transakcji dotyczących świadczenia usług budowlanych. Od 1 stycznia 2017 r. znaczna część usług budowlanych wykonywanych przez podwykonawców została objęta mechanizmem odwróconego obciążenia tzw. reverse charge (zob. Odwrócony VAT w branży budowlanej). W…
07.07.2017Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Informacja na temat obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa

autor: Agata Legat , Wojciech Gwóźdź

W związku z uchwaloną w dniu 20 maja 2016 roku ustawą o efektywności energetycznej [dalej także: „przedmiotowa ustawa”], pragniemy Państwu przypomnieć, że na mocy art. 36 ust. 1 przedmiotowej ustawy przedsiębiorcy zostali zobowiązani do przeprowadzania systematycznych audytów energetycznych swoich przedsiębiorstw.        Jak wskazuje art. 37 przedmiotowej…