serwis prowadzi

Newsletter Lexpress

08.11.2017VAT w rolnictwieNośniki reklamowe

Obowiązek podpisywania faktur przez rolników ryczałtowych bez zmian

autor: Katarzyna Lewandowska

Dnia 26 października 2017 r. została wydana odpowiedź na interpelację poselską nr 15865 w sprawie regulacji dotyczącej podpisywania faktur przez rolników ryczałtowych. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że obecnie brak jest możliwości wprowadzenia uproszczeń w zakresie obowiązku podpisywania faktur VAT RR przez rolników. Jednakże zapowiedziało, że rozważane…
06.11.2017SSENośniki reklamowe

Różnice kursowe w działalności strefowej

autor: Katarzyna Lewandowska

Różnice kursowe powstające w wyniku realizacji kontraktów zabezpieczających typu forward nie są objęte zwolnieniem z podatku CIT przewidzianym dla działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Takie stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjnej w sprawie o sygn. II FSK 1703/15. Postępowanie dotyczyło spółki, która prowadzi działalność w specjalnej strefie…
31.10.2017Ceny transferoweNośniki reklamowe

Powiadomienie Country-by-Country (CBC-P)

autor: Katarzyna Lewandowska

Zgodnie z nowymi przepisami, dnia 31 października 2017 r. upływa termin złożenia pierwszego powiadomienia o grupie podmiotów za rok 2016 r. (dotyczy podmiotów, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Kolejne powiadomienie trzeba będzie złożyć do 31 grudnia 2017 r. w zakresie danych za 2017 r. Informację o grupie podmiotów (Country-by-Country…
18.10.2017Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego po zmianach

autor: Wojciech Gwóźdź

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku – o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1529) [dalej także: „ukzn”], oprócz utworzenia Krajowego Zasobu Nieruchomości, określenia m.in. zasad kwalifikowania i przekazywania nieruchomości do Zasobu oraz gospodarowania przekazanymi nieruchomościami, dokonała kilku istotnych zmian w przepisach obowiązujących. Jedną…
13.10.2017AktualnościNośniki reklamowe

Coroczne opłaty koncesyjne – Prezes URE bezprawnie wzywa do ich uiszczania dwukrotnie za ten sam rok!

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Problem dotyczy przedsiębiorstw energetycznych prowadzących działalność gospodarczą wymagającą koncesji np. na obrót paliwami ciekłymi, udzielonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki [dalej: Prezes URE], którym wygasła koncesja udzielona przed laty, a które wystąpiły o udzielenie nowej dla prowadzenia nieprzerwanie tej samej działalności. Coroczne opłaty…
04.10.2017Audyt prawny nieruchomościNośniki reklamowe

Kupując nieruchomość, ustal czy wycięto z niej drzewa!

autor: Edyta Wielańczyk-Grzelak

Jak powszechnie wiadomo w ostatnim czasie dwukrotnie zmieniono przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów z nieruchomości prywatnych. Wprowadzenie Obecnie panuje chaos informacyjny i niewiele osób wie, na jakich zasadach można zgodnie z prawem usunąć drzewa lub krzewy ze swojej działki. A już z pewnością niewiele osób wie, jakie wiążą się z tym zagrożenia.…
02.10.2017Nośniki reklamoweNośniki reklamowe

Projektowana kolejna rewolucja na rynku reklamy zewnętrznej

autor: Anna Kudra

Minęły już dwa lata od dnia wejścia w życie tzw. ustawy krajobrazowej. Mimo krótkiego obowiązywania wprowadzonych nią regulacji, już planuje się je, i to istotnie, zmienić. W ubiegłym tygodniu do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych przekazano pakiet zmian ustawowych związanych z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego opracowany przez…
28.09.2017Proces inwestycyjnyNośniki reklamowe

Ustalenie warunków zabudowy przez organ odwoławczy

autor: Marta Klimek

Od 1 czerwca bieżącego roku „sprzeciw” zastąpił tradycyjną skargę do sądu administracyjnego na decyzję podjętą w trybie art. 138 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego[1]. Wprowadzona nowelizacją kpa instytucja, nabiera szczególnego znaczenia dla możliwości ustalenia warunków zabudowy przez organ odwoławczy. Organy odwoławcze wielokrotnie błędnie uznawały,…
27.09.2017Ceny transferoweNośniki reklamowe

Rozporządzenia dotyczące dokumentacji cen transferowych opublikowane

autor: Katarzyna Lewandowska

W poniedziałek 18 września 2017 r. zostały opublikowane rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej zarówno w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, jak i w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenia zawierają szczegółowy opis elementów, jakie powinna zawierać dokumentacja lokalna (tzw. local file) oraz…
25.09.2017AktualnościNośniki reklamowe

Nowe ryzyka prawne realizacji inwestycji na obszarach objętych ochroną zabytków

autor: Anna Kudra

9 września br. weszła w życie istotna z punktu widzenia inwestorów nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wprowadzająca możliwość uchylenia ostatecznego pozwolenia konserwatorskiego. Współcześnie gro inwestycji realizowanych jest na nieruchomościach objętych różnymi formami ochrony zabytków. Dotyczy to nie tylko przedsięwzięć dedykowanych…